Gyokko Ryu Kosshijutsu Kata

Gassho

Ten Ryaku Uchu Gassho
Chi Ryaku Futen Goshin Gassho
Jin Ryaku Hanno Bonitsu Gassho


Kamae

Ichimonji no kamae
Jumonji no kamae
Hicho no kamae


Kosshi Sanpo

Ichimonji no kata
Jumonji no kata
Hicho no kata


Torite Goho

Omote gyaku no kata
Omote gyaku to tsuki no kata
Ura gyaku no kata
Musha dori no kata
Muso dori no kata


Joryaku no maki

Koku
Renyo
Danshu
Danshi
Saka Nagare
Keoh
Hane Bi
Keto
Yubi Kudaki
Ketsu Miyaku
Sakketsu
Tei Ken


Churyaku no maki

Ujaku
Seito
Dashin
Koryaku
Housen
Ko
Shien
Horyaku


Geryaku no maki

Shunu
Shunsoku
Ichigeki
Kaisoku
Koryaku
Iaifu
Chingan
Fuu